Hjelp og veiledning

Hjelp

Vifteinnstilling; ( justeres med merket FAN)

Viftene justeres automatisk eller manuelt etter behovet for varme.
På toppen av fjernkontrollens vindu, vises viftehastigheten enten med AUTO (automatisk regulering) eller ved at viftehastigheten er låst på L (lav), M (medium) eller H (maks).

Får å få best mulig spredning anbefaler vi at viftehastigheten er låst på M (medium) til vanlig. Når dette er riktig innstillt vises bilde av to sorte klosser over L og M, samt en liten vifte til høyre på fjernkontrollen.
Ved behov for ekstra varme - samt hurtig temperaturheving - sett viftehastigheten på H (maks).

Varme eller air-condition?

I fjernkontrollens nest øverste vindu skal det alltid (med unntak av når air-condition skal brukes - snøkrystall) være bilde av en SOL.
Dette reguleres ved å trykke gjentatte ganger på knappen MODE.

Temperaturjustering.

Temperaturen justeres ved å trykke på de oransje knappene merket + og -.
Ønsket temperatur vises med store tall i fjernkontrollens skjerm (nederst).
Temperaturinnstillingen skal ikke tas helt bokstavelig, da den kun er retningsgivende.
Ofte må temperaturen justeres noe høyere enn faktisk ønsket temperatur i store rom.

Borttrykking.

Skulle man trykke seg bort kan pumpe og fjernkontroll resettes/tilbakestilles ved at man slår av pumpen med den store oransje knappen, trekker ut strømstøpselet til pumpen og tar ut batteriene fra fjernkontrollen.
Støpselet settes i og batteriene gjeninnsettes etter minimum 30 sekunder.

Fjernkontroll