Finansiering

finansiering
Representativt eksempel for delbetaling 24 måneder*
Kredittbeløp/Kjøp
15 000 kr
Årsrente
0 %
Adm.gebyr/mnd
45 kr
Etableringsgebyr
0 kr
Effektiv rente
6,68 %
Kredittkostnad
1 080 kr
Ord. delbet./mnd**
670 kr
Totalbeløp
16 080 kr
*Eksempelet baseres på kjøp gjort den femtende dagen i kalendermåneden og er beregnet
05-09-2019. Eksempelet forutsetter at renter og gebyrer er uforandret under hele kredittperioden.
Andre måter å utnytte kreditten, kan medføre en høyere eller lavere effektiv rente.
Den effektive renten er beregnet i henhold til forskrift om kredittavtaler mv.
**Beløp avrundes opp til nærmeste krone. Måneden etter valgt delbetalingsplan påløper
etableringsgebyr på ordinært delbetalingsbeløp. Etableringsgebyret er inkludert i Kredittkostnad og Totalbeløp.

BANKPRODUKT 33329112

KEDJA 8800