Feilsøking

Feilsøking

Systemet starter ikke

- Dette skyldes en automatisk startsperre.
Etter en stopp vil
systemet bruke ca. 3 minutter på og komme inn på de innstilte funksjoner.

Støy

- Når kjøling starter eller oppvarming stopper, kan man høre en gurgle lyd. Dette skyldes at kjølemediet strømmer inn i innedelen.
- Ved oppstart eller stopp kan det oppstå et lite smell. Dette skyldes
temperaturforandringer i kjølemediet.
- Lyder kan oppstå når kjølemediet skifter retning.

Ingen luft kommer ut av
innedelen.

- Når pumpen kjøres på avfuktning kan det skje at pumpen ikke
vil sirkulere luft pga. termostat-innstillinger.

Viftehastigheten kan ikke
endres.

- Pumpen vil ikke kjøre ut luft før kjølemediet har oppnådd riktig
temperatur.

Ikke tilstrekkelig
varme/kulde.

- Om filtrene er tette vil pumpen få problemer med å sirkulere
tilstrekkelige mengder luft.
- Sjekk termostat-innstillinger.
- Viftehastigheten kan være låst på et for lavt nivå.
- Se etter at luftstrømmen til utedelen ikke blokkeres.

Kondens på innedel.

- Kan forekomme ved store temperaturforskjeller om anlegget
kjøres som aircondition.

Damp av utedel.

- Kan skje under avriming av utedel.