Hopp til innhold

Feilsøking

Feilsøking

 • Systemet starter ikke
  - Dette skyldes en automatisk startsperre. Etter en stopp vil
  systemet bruke ca. 3 minutter på og komme inn på de innstilte
  funksjoner.


 • Støy.
  - Når kjøling starter eller oppvarming stopper, kan man høre en  gurgle lyd. Dette skyldes at kjølemediet strømmer inn i innedelen.
  - Ved oppstart eller stopp kan det oppstå et lite smell. Dette skyldes
     temperaturforandringer i kjølemediet.
  - Lyder kan oppstå når kjølemediet skifter retning.

 • Ingen luft kommer ut av                           
  innedelen.
  - Når pumpen kjøres på avfuktning kan det skje at pumpen ikke
     vil sirkulere luft pga. termostat-innstillinger.

 • Viftehastigheten kan ikke                        
  endres.
  - Pumpen vil ikke kjøre ut luft før kjølemediet har oppnådd riktig
     temperatur.
   

 • Ikke tilstrekkelig                                         
  varme/kulde.
  - Om filtrene er tette vil pumpen få problemer med å sirkulere
    tilstrekkelige mengder luft.
  - Sjekk termostat-innstillinger.
  - Viftehastigheten kan være låst på et for lavt nivå.
  - Se etter at luftstrømmen til utedelen ikke blokkeres.
                                                
 • Kondens på innedel.
  - Kan forekomme ved store temperaturforskjeller om anlegget
    kjøres som aircondition.
                                   
 • Damp av utedel.
  - Kan skje under avriming av utedel.